Blog

Guru Pembelajar dan Literasi Teknologi

7 January 2018
Dalam dunia pendidikan, istilah guru pembelajar dan literasi teknologi ... Continue reading →

Pelatihan TIK di Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Teluk Panji

9 October 2017
“Untuk pertama kalinya murid saya di kelas 1 ... Continue reading →

© 2016 Djalaluddinp Pane Foundation .